el Hafi - Aoulad Ben Arroun, Fatima

el Hafi - Aoulad Ben Arroun, Fatima
Raadsgriffie / secretariaat commissies
Politieke partij
Raadsgriffie / secretariaat commissies
Adres
bezoekadres: Langestraat 24 (stadhuis)
postadres: Postbus 20, 7500 AA Enschede
Telefoonnummer
06 10 96 90 34

Commissiegriffier/secretaris Stadsdeelcommissie Centrum
Aandachtsgebieden: Verkiezingen, Stukkenstroom, Archivering