Sanders, Ben

Sanders, Ben
Burger Belangen Enschede
Politieke partij
Burger Belangen Enschede
Telefoonnummer
+31(0)47072888

HOOFD- en NEVENFUNCTIES:

  1. buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (BABS) bij gemeente Enschede (bezoldigd)
  2. bestuurslid Prinsengarde, Enschede (onbezoldigd)
  3. bestuurslid MST/ Reumacentrum Twente (UT Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences Department of Psychology, Health & Technology) (onbezoldigd)
  4. penningmeester Stichting Fractieondersteuning BBE, Enschede (onbezoldigd)

Stemgedrag

253 Stemmen, 66% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag