Sanders, Ben

Sanders, Ben
Burger Belangen Enschede
Politieke partij
Burger Belangen Enschede
Telefoonnummer
+31(0)47072888
HOOFD- en NEVENFUNCTIES: 1. buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (BABS) bij gemeente Enschede (bezoldigd) 2. bestuurslid Prinsengarde, Enschede (onbezoldigd) 3. bestuurslid MST/ Reumacentrum Twente (UT Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences Department of Psychology, Health & Technology) (onbezoldigd) 4. penningmeester Stichting Fractieondersteuning BBE, Enschede (onbezoldigd)

Stemgedrag

85 stemmen, 62% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag