Heuvel, Jeroen

Heuvel, Jeroen
Raadsgriffie / secretariaat commissies
Politieke partij
Raadsgriffie / secretariaat commissies
Adres
bezoekadres: Langestraat 24 (stadhuis)
postadres: Postbus 20, 7500 AA Enschede
Telefoonnummer
06 10 92 65 56

Commissiegriffier/secretaris Stadsdeelcommissie Zuid
Aandachtsgebieden: Zorg, Wmo, Communicatie