Wessels, Robin

Wessels, Robin
GroenLinks
Politieke partij
GroenLinks

HOOFD- en NEVENFUNCTIES:

  1. bestuurslid Stichting Fractieondersteuning GroenLinks, Enschede (onbezoldigd)

Stemgedrag

167 stemmen, 75% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag