Lents, Lourraine

Lents, Lourraine
Burger Belangen Enschede
Politieke partij
Burger Belangen Enschede
Emailadres
Hoofd- en nevenfuncties
specialist FL, Rabobank (bezoldigd) ; commissielid World Trade Center Hengelo (onbezoldigd)

Stemgedrag

71 stemmen, 56% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag