Jajan, Malkis

Jajan, Malkis
VVD
Politieke partij
VVD
Emailadres
HOOFD- en NEVENFUNCTIES 1. Persoonlijk Medewerker VVD Tweede Kamerfractie (bezoldigd). 2. eigenaar VOF Jajan Group Enschede (bezoldigd).