Ceben, Zehra

Ceben, Zehra
Burger Belangen Enschede
Politieke partij
Burger Belangen Enschede
Emailadres

HOOFD- en NEVENFUNCTIES:

  1. Financieel adviseur Hypotheek Visie Enschede (bezoldigd)
  2. voorzitter Stichting ASAT te Enschede (onbezoldigd)

Stemgedrag

167 stemmen, 69% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag