Ceben, Zehra

Ceben, Zehra
Burger Belangen Enschede
Politieke partij
Burger Belangen Enschede
Emailadres
HOOFD- en NEVENFUNCTIES: 1. Financieel adviseur Hypotheek Visie Enschede (bezoldigd) 2. voorzitter Stichting ASAT te Enschede (onbezoldigd)

Stemgedrag

84 stemmen, 61% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag