Dijk, Vic van

Politieke partij
D66
HOOFD- en NEVENFUNCTIES: 1. eigenaar Set Your Text, Enschede (bezoldigd)