Kel, Gert

Kel, Gert
Burger Belangen Enschede
Politieke partij
Burger Belangen Enschede
HOOFD- en NEVENFUNCTIES: 1. schoonmaakmedewerker Willemsen, Enschede (bezoldigd) 2. bestuurslid Stichting Buddiez, Hengelo (onbezoldigd) 3. bestuurslid Burgerbelangen Enschede (onbezoldigd)

Stemgedrag

85 stemmen, 62% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag