Koc, Ayfer

Koc, Ayfer
CDA
Politieke partij
CDA
Emailadres

HOOFD- en NEVENFUNCTIES:

  1. directeur/eigenaar Ayfer Advies en Coaching, Enschede (bezoldigd)
  2. secretaris Stichting Mar Gabriël, Enschede (onbezoldigd)
  3. lid Raad van Advies TaskForce High Heels, Enschede (onbezoldigd)

Stemgedrag

167 stemmen, 77% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag