Koc, Ayfer

Koc, Ayfer
CDA
Politieke partij
CDA
Emailadres
HOOFD- en NEVENFUNCTIES: 1. directeur/eigenaar Ayfer Advies en Coaching, Enschede (bezoldigd) 2. secretaris Stichting Mar Gabriël, Enschede (onbezoldigd) 3. lid Raad van Advies TaskForce High Heels, Enschede (onbezoldigd)

Stemgedrag

85 stemmen, 72% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag