Donmez, Deniz

Donmez, Deniz
PvdA
Politieke partij
PvdA
Hoofd- en nevenfuncties
Student HBO (onbezoldigd)

Stemgedrag

112 stemmen, 70% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag