Rozendaal, J.N.

Rozendaal, J.N.
Adres
Zuiderzeestraatweg Oost 19
8081 LA Elburg
Telefoonnummer
0525-688 606
Portefeuille: - Openbare orde en Veiligheid - Bedrijfsvoering & Organisatie - Interbestuurlijke Samenwerking - Dienstverlening, Communicatie, Media, Verkiezingen - Externe betrekkingen - Internationale samenwerking, w.o. Hanze en stedenband Haselünne - Burgerparticipatie Bestuurlijke vertegenwoordiging: - Lid Bestuurdersoverleg NEO (Samenwerking Nunspeet, Elburg, Oldebroek) - Lid Bestuurlijk Kernteam Regio Zwolle - Lid Regieteam Regio Zwolle (portefeuillehouder financiën) - Voorzitter Streekarchivariaat Noord Veluwe - Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (portefeuillehouder natuurbrandpreventie) - Voorzitter gebiedscommissie natuurbrandpreventie Noord-Veluwe - Lid Commissie Brandweerzorg VNOG Nevenfuncties: Uit hoofde van functie burgemeester, allen onbezoldigd: - Voorzitter Stichting ‘Boedel Maria Harmens Courage’ - Voorzitter Stichting ‘Het Weduwen-Hofje’ - Voorzitter Stichting ‘Vicarieën Elburg’ - Voorzitter Stichting ‘Het Goor’ - Voorzitter ‘Mheencoöperatie’ - Voorzitter KNMR Elburg Overige nevenfuncties, allen onbezoldigd: - Lid Stuurgroep Gelderland Herdenkt (75 jaar bevrijding) - Lid Stuurgroep Veluwe Remembers (75 jaar bevrijding) - Lid Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur - Lid Comité van aanbeveling Stichting Dutch Baroque (onbezoldigd) Relevante vroegere (neven)functies & opleidingen: zie LinkedIn