Rozendaal, J.N.

Rozendaal, J.N.
Adres
Zuiderzeestraatweg Oost 19
8081 LA Elburg
Telefoonnummer
0525-688 606
Portefeuille: - Bestuur: Bestuurlijke samenwerking SNV (samenwerking Noord Veluwe) en NEO (Nunspeet Elburg en Oldebroek), Kernteam Regio Zwolle, burgerzaken, communicatie, media, verkiezingen, burgerparticipatie/wijkgericht werken. - Openbare orde en Veiligheid: Brandweer en rampenbestrijding, openbare orde en veiligheid, handhaving APV. - Organisatie: Personeels- en organisatiezaken, facilitaire zaken, dienstverlening, informatisering en automatisering, juridische aangelegenheden, alsmede verantwoordelijk bestuurder voor de organisatieontwikkeling. - Externe betrekkingen: Internationale samenwerking, w.o. Hanze en Hazelunne. - Bestuurlijke vertegenwoordiging: Lid Regiegroep SNV, Lid Bestuurdersoverleg NEO, Aandeelhouder AVA Inclusief Groep, Lid bestuurlijk kernteam Regio Zwolle, Lid Algemeen Bestuur RNV (in liquidatie), Voorzitter archiefcommissie Streekarchivariaat Noord Veluwe, Lid Algemeen Bestuur VNOG (Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland), Lid Commissie Middelen VNOG. Hoogst genoten opleiding: - Wageningen Universiteit, landinrichtingswetenschappen Uit hoofde van functie burgemeester, allen onbezoldigd: - Voorzitter Stichting ‘Boedel Maria Harmens Courage’ - Voorzitter Stichting ‘Het Weduwen-Hofje’ - Voorzitter Stichting ‘Vicarieën Elburg’ - Voorzitter Stichting ‘Het Goor’ - Voorzitter ‘Mheencoöperatie’ - Voorzitter KNMR Elburg - Voorzitter Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Lid AB Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland - Lid AB Regio Noord-Veluwe - Lid DB van regio noord Veluwe - Lid Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur Relevante vroegere (neven)functies: - Wethouder gemeente Papendrecht - Lid Raad van Toezicht Tot Heil des Volks - Lid Raad van Toezicht Federatie Primair Onderwijs Rijnmond - Programmadirecteur Deltaprogramma Zuid-Westelijke Delta Nevenfuncties: - Lid Comité van aanbeveling Stichting Dutch Baroque (onbezoldigd) - Lid Stuurgroep Gelderland Herdenkt (75 jaar bevrijding)