Rozendaal, J.N.

Rozendaal, J.N.
Adres
Zuiderzeestraatweg Oost 19
8081 LA Elburg
Telefoonnummer
0525-688 606

Portefeuille:

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Bedrijfsvoering & Organisatie
 • Interbestuurlijke Samenwerking
 • Dienstverlening, Communicatie, Media, Verkiezingen
 • Externe betrekkingen
 • Internationale samenwerking, w.o. Hanze en stedenband Haselünne
 • Burgerparticipatie

Bestuurlijke vertegenwoordiging:

 • Voorzitter Kopgroep Kop van de Veluwe (Samenwerking Heerde, Hattem, Nunspeet, Elburg, Oldebroek)
 • Lid Bestuurlijk Kernteam Regio Zwolle
 • Lid Regieteam Regio Zwolle (portefeuillehouder financiën)
 • Voorzitter Streekarchivariaat Noord Veluwe
 • Lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (portefeuillehouder meldkamer en informatievoorziening)
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (portefeuillehouder natuurbrandpreventie)
 • Voorzitter gebiedscommissie natuurbrandpreventie Noord-Veluwe
 • Lid Commissie Middelen en commissie Brandweerzorg VNOG
 • Lid Raad van Toezicht Veluws Bosbrand Comite

Nevenfuncties:
Uit hoofde van functie burgemeester, allen onbezoldigd:

 • Voorzitter Stichting ‘Boedel Maria Harmens Courage’
 • Voorzitter Stichting ‘Het Weduwen-Hofje’
 • Voorzitter Stichting ‘Vicarieën Elburg’
 • Voorzitter Stichting ‘Het Goor’
 • Voorzitter ‘Mheencoöperatie’
 • Voorzitter KNMR Elburg

Overige nevenfuncties, allen onbezoldigd:

 • Lid Stuurgroep Gelderland Herdenkt (75 jaar bevrijding)
 • Lid Stuurgroep Veluwe Remembers (75 jaar bevrijding)
 • Lid Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur
 • Lid Comité van aanbeveling Stichting Dutch Baroque (onbezoldigd)

Relevante vroegere (neven)functies & opleidingen: zie LinkedIn