Agricola, N.L.

Telefoonnummer
051929 88 88
Taken * Ynwenner en Bestjoer * Bestuurlijke aangelegenheden/ communicatie * Kabinet en representatie * Dienstverlening (DVO/ Burgerzaken/ KCC/ Dorpsloket) * Personeelszaken * Vergunningverlening (APV) * Openbare orde en veiligheid/ Rampenbestrijding * Toezicht en handhaving * Strategische beleidsvorming/ Deregulering * Mienskip * Participatie/Samenwerking ondernemers, inwoners en regio * Dorpencoördinatie