Tiemersma, V.

Politieke partij
Gemeentebelangen Dantumadiel
Bezoldigde functies: Docent Maatschappijleer

Stemgedrag

71 stemmen, 92% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag