Tiemersma, V.

Politieke partij
Gemeentebelangen Dantumadiel
Bezoldigde functies: Docent Maatschappijleer

Stemgedrag

60 stemmen, 96% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag