van der Ploeg, F.

Politieke partij
FNP Dantumadiel
Adres
Keimpe Sikkemawei 18
9271GK De Westereen
Telefoonnummer
0611317866
Bezoldigd: Budgetcoach Kredietbank

Stemgedrag

60 stemmen, 95% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag