Slomp - Ludolphie, A.

Politieke partij
CDA Dantumadiel
Adres
De Haven 8
9269SX Feanwâlden
Telefoonnummer
0511474829
Onbezoldigde functies: Voorzitter KWF Dantumadiel Educatief verteller Schierstins Medewerker VPTZ [vrijwillig palliatief terminale zorg]

Stemgedrag

60 stemmen, 95% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag