Feddema, J.T.

Politieke partij
ChristenUnie Dantumadiel
Adres
Pinksterblom 1
9104HW Damwâld
Telefoonnummer
0647134563

Stemgedrag

71 stemmen, 94% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag