Visser, J.J.

Politieke partij
CDA Dantumadiel
Adres
Neijewei 20
9104DL Damwâld
Telefoonnummer
0638933006
Bezoldige functies: Adviseur Sociaal Domein Onbezoldigde functies: Voorzitter stichting Dorpshuis De Pipegael

Stemgedrag

81 stemmen, 90% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag