Noomen, C.J.

Noomen, C.J.
VVD
Politieke partij
VVD
Telefoonnummer
06 54 29 76 78
Commissies
Commissie Algemeen bestuur en middelen, Werkgeverscommissie, plaatsvervangend lid van de auditcommissie
Functies naast het raadswerk
Directeur - Coster Holding - bezoldigd, bestuurder Vereniging Dafe, Stichting Klinket, Moppes Diamondland, Stichting Amsterdam City of Diamonds - onbezoldigd
Woordvoering
Kunst, cultuur en uitgaan, statushouders en vluchtelingen, dierenwelzijn, emancipatie en discriminatie

Stemgedrag

229 stemmen, 93% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag