Steenhoven, H. van de

Steenhoven, H. van de
D66
Politieke partij
D66
Commissies
Commissie Algemeen bestuur en middelen, Auditcommissie
Functies naast het raadswerk
Ondernemer - Verhuur-, vergunning- en beleggingsadvies - bezoldigd, Lid Kascommissie D66 Amstelveen - onbezoldigd
Woordvoering
Financiën, handhaving en vergunningen, openbare orde en veiligheid, vastgoed, Werving en inzet van bedrijfsmiddelen, Brandweer, Rampenbestrijding en Regionaal bestuur

Stemgedrag

135 stemmen, 98% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag