Steenhoven, H. van der

Steenhoven, H. van der
D66
Politieke partij
D66
Commissies
Commissie Algemeen bestuur en middelen, Auditcommissie
Functies naast het raadswerk
Directeur-eigenaar bouwkundig adviesbureau- bezoldigd, Lid Kascommissie D66 Amstelveen - onbezoldigd
Woordvoering
Financiën, handhaving, openbare orde en veiligheid, Werving en inzet van bedrijfsmiddelen, Brandweer, Rampenbestrijding en Regionaal bestuur

Stemgedrag

260 stemmen, 96% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag