Smalhout, B.

Smalhout, B.
VVD
Politieke partij
VVD
Commissies
Commissie Algemeen bestuur en middelen, Rekenkamercommissie
Functies naast het raadswerk
Voorzitter Young suits Amstel Club
Woordvoering
Veiligheid en openbare orde, bestuurlijke organisatie en coördinatie

Stemgedrag

178 stemmen, 98% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag