Chaara, S.

Chaara, S.
D66
Politieke partij
D66
Telefoonnummer
06 22 73 75 85
Commissies
Commissie Burgers en samenleving
Functies naast het raadswerk
Programma manager sociaal domein Regio Gooi en Vechtstreek - bezoldigd, Lid ledenraad Vereniging Achmea - bezoldigd
Woordvoering
Jeugd, jeugdzorg, onderwijs en arbeidsmarkt, welzijn, werk en inkomen, zorg en gezondheid

Stemgedrag

253 stemmen, 96% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag