Klavers, H.

Klavers, H.
Politieke partij
Dijkgraaf
Nevenfuncties
bestuurslid Unie van Waterschappen; lid Mijnraad; lid van de raad van commissarissen van drinkwaterbedrijf Oasen; lid bestuur IJsselbiënnale; voorzitter Tauw Foundation; lid Auditcommittie EZK; lid College Bodemdaling