Veenstra, Geertje

Politieke partij
CDA
Adres
Den Horn
Telefoonnummer
0637323796
Nevenfuncties
Technisch voorzitter medenzeggenschapsraad Gomarus college (bezoldigd, convocatievergoeding)