Warmelink, Han

Politieke partij
GroenLinks
Adres
Feerwerd
Telefoonnummer
06-11568091
Nevenfuncties
Vakcoördinator Staatsrecht universiteit Nyenrode (bezoldigd), voorzitter rekenkamercommissie Groningen (bezoldigd), plv. voorzitter commissie melding misstand in het V.O. (bezoldigd), lid raad van advies wetenschappelijk bureau De Helling GroenLinks (onbezoldigd)