Holsappel, Peter

Politieke partij
ChristenUnie
Adres
Niebert
Telefoonnummer
0612514924
Nevenfuncties
Directeur Gomarus college (bezoldigd), tevens uit hoofde van deze functie: voorzitter AB samenwerkingsverband Passend Onderwijs, lid bestuurlijkplatform VO-VMBO Groningen, voorzitter bestuurscommissie Techniek