Vos, M.G.J.E. (Marianne)

Vos, M.G.J.E. (Marianne)
Velsen Lokaal
Politieke partij
Velsen Lokaal
Telefoonnummer
06-81324714
Nevenfuncties als raadslid
Lid Commissie onderzoek Geloofsbrieven / lid Regiegroep IJmond / 1e waarnemer ambt burgemeester bij afwezigheid van het college/lid Rekenkamercommissie
Nevenfuncties in de maatschappij
Secretaris Bridgeclub De Jump
Website politieke partij
https://velsenlokaal.nl/

Stemgedrag

193 stemmen, 86% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag