Baarssen, J.

Baarssen, J.
ChristenUnie
Politieke partij
ChristenUnie

Nevenfuncties:                                                                   Bezoldigd:
:- bedrijfsadviseur Flynth Urk                                              ja
- penningmeester CvK Hervormde Gemeente ”De Bron”   nee
- penningmeester Stichting JOW (in liquidatie)                   nee