Jonkers, J.

Jonkers, J.
Hart voor Urk
Politieke partij
Hart voor Urk

Nevenfuncties:                                               Bezoldigd:
- DGA Jonkers Bouwmetaal                                  ja
- bestuurslid Chr. Mannenkoor “Eiland Urk”          nee