Romkes-Foppen, M.

Romkes-Foppen, M.
CDA
Politieke partij
CDA

Nevenfuncties:                                    Bezoldigd:
- contentmarketeer Spikker                    ja
- voorzitter SCAB Urk                             nee
- bestuurslid Stichting Nanginyi              nee
- lid Stichting Urk in oorlogstijd               nee
- student master Geschiedenis Vandaag