Reitsma, P.

Reitsma, P.
FNP
Politieke partij
FNP
Telefoonnummer
06 44 77 88 68
Extra informatie
Lid Accountantscommissie, lid Klankbordgroep visie Tytsjerksteradiel
Nevenfuncties
Webredaksje www.trynwalden.nl (niet betaald), Lid Algemien Bestjoer Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (niet betaald), foarsitter Fryske Krite Trynwâlden (niet betaald)
Website politieke partij
http://tytsjerksteradiel.fnp.frl/

Stemgedrag

422 Stemmen, 86% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag