Cuijpers, E.

Cuijpers, E.
Nevenfuncties
Geen

CDA

Eerste loco-burgemeester
Positieve gezondheid
Jeugd en ouderen
Wmo
Onderwijs en bibliotheekwerk
Ruimtelijke ordening (principeverzoeken, bestemmingsplannen en overige vergunningen inclusief monumenten)
Plattelands- en gebiedsontwikkeling

GR MER SD & OD, GR Omnibuzz, Openbaar Lichaam Grenspark Maas-Swalm-Nette