Cuijpers, E.

Cuijpers, E.
Nevenfuncties
Geen
CDA Eerste loco-burgemeester Positieve gezondheid Jeugd en ouderen Wmo Onderwijs en bibliotheekwerk Ruimtelijke ordening (principeverzoeken, bestemmingsplannen en overige vergunningen inclusief monumenten) Plattelands- en gebiedsontwikkeling GR MER SD & OD, GR Omnibuzz, Openbaar Lichaam Grenspark Maas-Swalm-Nette