den Teuling, J.

den Teuling, J.
Telefoonnummer
06-53121972
Nevenfuncties
Voorzitter Rotary Roer en Maas (onbezoldigd)
Roerstreek Lokaal! Derde loco-burgemeester Participatie, werk en inkomen Armoedebestrijding Dorpsgericht werken Burger- en overheidsparticipatie Afronding accommodatiebeleid Economie Recreatie en Toerisme Sport Subsidies Coördinatie deregulering Bedrijfsvoering Onderhoud openbare ruimte (Buitendienst) Communicatie en dienstverlening GR MER SD, GR Westrom, SML, OML