den Teuling, J.

den Teuling, J.
Telefoonnummer
06-53121972
Nevenfuncties
Voorzitter Rotary Roer en Maas (onbezoldigd)

Roerstreek Lokaal!

Derde loco-burgemeester
Participatie, werk en inkomen
Armoedebestrijding
Dorpsgericht werken
Burger- en overheidsparticipatie
Afronding accommodatiebeleid
Economie
Recreatie en Toerisme
Sport
Subsidies
Coördinatie deregulering
Bedrijfsvoering
Onderhoud openbare ruimte (Buitendienst)
Communicatie en dienstverlening

GR MER SD, GR Westrom, SML, OML