Vos, Henk

Vos, Henk
GroenLinks
Politieke partij
GroenLinks
Nevenfunctie 1
Klantadviseur alarmlijn ING Leeuwarden (bezoldigd)
Nevenfunctie 2
Vrijwilligerswerk Staatsbosbeheer (onbezoldigd)

Stemgedrag

321 stemmen, 86% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag