Polpe, Bart

Polpe, Bart
PvdA
Politieke partij
PvdA

Stemgedrag

322 stemmen, 91% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag