Polpe, Bart

Polpe, Bart
PvdA
Politieke partij
PvdA

Stemgedrag

158 stemmen, 95% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag