Nijboer, Jelke

Politieke partij
PvdA
Nevenfunctie 1
Operationeel manager P.B.S. food BV (bezoldigd)
Nevenfunctie 2
Voorzitter buurtvereniging (onbezoldigd)

Stemgedrag

124 stemmen, 95% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag