Bouma, Gé

Politieke partij
CDA
Nevenfunctie 1
Eigenaar Bouma Webmonitoring (bezoldigd)
Nevenfunctie 2
Voorzitter ouderraad Stellingwerf College (onbezoldigd)
Nevenfunctie 3
Lid PR-commissie Tennisclub OW (onbezoldigd)

Stemgedrag

124 stemmen, 95% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag