Harold de Groot

Harold de Groot
VVD
Politieke partij
VVD
Telefoonnummer
06 - 51 74 88 66

Nevenfuncties

Functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld:

  • Lid van de vertrouwenscommissie

Functies die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld:

  • Afdelingshoofd Ontwerp bij Nationaal Coordinator Groningen - bezoldigd
  • Voorzitter geschillencommissie Acantus - bezoldigd