Engel Modderman

Engel Modderman
VCP
Politieke partij
VCP
Telefoonnummer
06 - 15 86 72 46

Nevenfuncties

Functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld:

  • Lid van de vertrouwenscommissie

Functies die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld:

  • Geen