Alida Michels

Alida Michels
PvdA
Politieke partij
PvdA
Telefoonnummer
06 -50 90 96 34

Nevenfuncties

Functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld:

  • Tweede waarnemend raadsvoorzitter
  • Lid van de werkgeverscommissie
  • Lid van de vertrouwenscommissie

Functies die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld:

  • Eigenaar A&S Advies- en Schrijfbureau - bezoldigd