Linda Bolderman-Lesterhuis

Linda Bolderman-Lesterhuis
SP
Politieke partij
SP

Nevenfuncties

Functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld:

  • Lid van de vertrouwenscommissie

Functies die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld:

  • Fractiemedewerker SP Provinciale Staten - bezoldigd