Harma Nobbe

Harma Nobbe
SP
Politieke partij
SP
Telefoonnummer
0597 - 85 04 33

Nevenfuncties

Functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld:

  • Geen

Functies die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld:

  • Uitvaartspreekster - bezoldigd
  • Vrijwilligerswerk kerk - onbezoldigd
  • Mantelzorger moeder - onbezoldigd