Fred Greven

Fred Greven
PvdA
Politieke partij
PvdA
Telefoonnummer
06 - 27 00 29 78

Functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld:

  • Lid van de auditcommissie

Functies die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld:

  • Rijksambtenaar Ministerie BZK DGVBR - bezoldigd
  • Voorzitter van de Ondernemingsraad van Doc-Direkt - onbezoldigd