Hilbert Flokstra

Hilbert Flokstra
PvdA
Politieke partij
PvdA
Telefoonnummer
06 - 48 53 88 73

Nevenfuncties

Functies die uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld:

  • Geen

Functies die niet uit hoofde van het raadslidmaatschap worden vervuld:

  • Medewerker Behandelen en Ontwikkelen bij de IND (Ministerie van Justitie en Veiligheid) - bezoldigd